top of page

MUZIKÁLOVÉ WORKSHOPY
s Danielem Hůlkou

Aktuální termíny workshopů:
17. - 18. 2. 2024 (Praha) 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O WORKSHOPECH

Daniel Hůlka nabízí široké zpívající veřejnosti možnost přihlásit se na dvoudenní workshopy muzikálového zpěvu v prostorách ateliéru na Praze 4 (Nusle).

Účast na workshopu je buď aktivní, nebo pasivní. Každý workshop je určen pro max. šest aktivních a max. čtyři pasivní účastníky.

Workshopy jsou vhodné pouze pro dospělé účastníky od 16 let.

Cena workshopu: aktivní účast 3500 Kč, pasivní účast 1800 Kč (za dvoudenní workshop)

AKTIVNÍ ÚČAST NA WORKSHOPU

Především pro účastníky s předchozími pěveckými zkušenostmi, zejména pro studenty hudebních či hereckých oborů nebo začínající zpěváky. Přihlásit se však do něj může i ten, komu to zkrátka zpívá a chce se ve zpěvu zdokonalit nebo si dopřát zajímavou zkušenost a zážitek.  


Podmínkou přijetí na workshop s aktivní účastí je zaslání nahrávky vašeho zpěvu předem. Požadujeme zaslání jedné vámi zazpívané muzikálové písně v češtině. Jakmile odešlete přihlášku, ozveme se vám s prosbou o zaslání nahrávky. Na základě nahrávky vám pak pošleme vyjádření o přijetí/nepřijetí na workshop. Ti z vás, kteří se Danovy výuky zúčastnili již v minulosti, nemusí nahrávku posílat a s odeslanou přihláškou budou na workshop automaticky přijati.

Práce na workshopu probíhá v ideálním případě za klavírního doprovodu, na workshopu je vždy přítomen klavírista. Aktivní účastníci workshopu si vyberou 2 - 3 muzikálové písně, ke kterým je třeba týden před konáním workshopu zaslat notový záznam. Je možné domluvit se rovněž na práci s instrumentálními základy. Texty písní výhradně v češtině, příp. slovenštině.

PASIVNÍ ÚČAST NA WORKSHOPU


Stačí se přihlásit a můžete se přijít podívat, jak to na workshopu muzikálového zpěvu pod Danovým vedením probíhá. A třeba odhodíte trému a příště si také zazpíváte :).

 

bottom of page