TŘÍDENNÍ WORKSHOP MUZIKÁLOVÉHO ZPĚVU 

s Danielem Hůlkou

Aktuální workshopy proběhnou ve dnech 16. - 18. 4. v Divadle na Maninách. Workshop 1 od 09:00 do 13:00, Workshop 2 od 13:30 do 17:30.

Daniel Hůlka nabízí široké zpívající veřejnosti možnost přihlásit se na třídenní workshop muzikálového zpěvu v Divadle Na Maninách v Praze. 

Workshopy jsou určeny především pro účastníky s předchozími pěveckými zkušenostmi, zejména pro studenty hudebních oborů nebo začínající zpěváky. Přihlásit se však do něj může i ten, komu to zkrátka zpívá a chce si dopřát zajímavou zkušenost a zážitek. 

Podmínkou přijetí na workshop muzikálového zpěvu je zaslání nahrávky vašeho zpěvu předem. Požadujeme zaslání jedné vámi zazpívané muzikálové písně v češtině. Na základě nahrávky vám pak pošleme vyjádření o přijetí / nepřijetí na workshop.

Podmínkou účasti na workshopu je výběr dvou - třech muzikálových písní, ke kterým je třeba předem zaslat notový záznam. Texty písní výhradně v češtině.

Z workshopů vzniká nový pořad o českých a zahraničních muzikálech. Vaše účast tedy znamená zároveň souhlas se zveřejněním audiovizuálního materiálu s vaší osobou. Mimo jiné se díky tomuto účelu workshopy mohou konat zcela v souladu s aktuálními vládními nařízeními.

Cena za třídenní workshop (dopolední nebo odpolední) je 3000 Kč.

Maximální počet účastníků na workshopu: 5

Workshopy jsou vhodné pouze pro dospělé účastníky od 16 let.

Pro velký zájem plánujeme do budoucna vypsat další termíny workshopů. Máte-li zájem dozvědět se o nově vypsaných termínech, prosím vyplňte svůj mail níže, dáme vám vědět.

Závazná přihláška na workshop muzikálového zpěvu
Termín workshopu

© 2020, Barbora Klement Hůlková

Foto: Lenka Hatašová, Linda Orlík, KVArt Production s. r. o.,  Martin Paldus, Michal Pacák, Gabriela Klementová, archiv Daniela Hůlky