top of page

Přihlášky k výuce muzikálového zpěvu

Níže můžete vyplnit přihlášky k aktuálním muzikálovým workshopům (Přihláška 1) a také k individuální výuce či konzultaci (Přihláška 2). Přihláška 2 slouží pouze pro nové zájemce o Danielovo výuku. Ti, kteří se výuky (ať již individuální či workshopu) již zúčastnili, si mohou domlouvat hodinu dle informací zde.

WORKSHOPY:

Aktivní účast na workshopu je podmíněna předchozím zasláním nahrávky jedné muzikálové písně v češtině, na základě níž budete na workshop/k individuální výuce přijat(a) či nikoliv. Vaše nahrávky prosím zasílejte co nejdříve po odeslání přihlášky na mail muzikalovyzpev@gmail.com. Na kvalitě nahrávky nezáleží, můžete použít např. váš mobilní telefon. Výuka na workshopech probíhá s klavírním doprovodem, případně lze realizovat i výuku ze základů. Každý aktivní účastník, který chce na workshopu pracovat s klavírním doprovodem, nám nejpozději týden před konáním akce zašle notové záznamy vybraných muzikálových písní. V případě, že se workshopu účastníte pasivně, nic z uvedeného se vás netýká. Více o workshopech zde.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA:

U individuální výuky je možnost rozhodnout se pro hodinu s klavírním doprovodem nebo s hudebními základy vybraných písní. V případě zájmu o klavírní doprovod je třeba vybrané noty zaslat nejpozději tři dny před termínem výuky. Pokud se rozhodnete pro zpěv s doprovodem instrumentální nahrávky, je potřeba přinést ji na výuku na USB disku. Více o individuální výuce zde.

V případě jakýchkoli dotazů  nás prosím neváhejte kontaktovat.

PŘIHLÁŠKA 1
Závazná přihláška na workshop muzikálového zpěvu
Termín workshopu
Zúčastníte se workshopu aktivně (zpíváte) či pasivně (díváte se)?

Děkujeme za váš zájem. Brzy se vám ozveme.

PŘIHLÁŠKA 2
Předběžná přihláška na individuální výuku/konzultaci
Individuální výuka by se mi nejvíce hodila v tento den/tyto dny:
Kdy se vám výuka nejvíce hodí
Jaký hudební doprovod preferujete?
Máte zájem o pravidelnou výuku (zpravidla 1krát týdně nebo 1krát za 14 dní)?

Děkujeme za váš zájem. Brzy se vám ozveme.

bottom of page